Onze diensten

Partner in maatschappelijk vastgoed

Toonaangevend op het gebied van maatschappelijke vastgoedvraagstukken. Is samenwerkingspartner voor zorginstellingen, gemeenten en onderwijs bij het bepalen van de vastgoedstrategie, opstellen van investerings- en exploitatieberekeningen,  optimaliseren van de vastgoedportefeuille, uitvoeren van een BI-scan, realiseren van het HEALTH-concept enz.

Degelijk en vertrouwd

Vormt samen met partners het fundament waarop het maatschappelijk veld kan bouwen. Resultaten bogen op realisme, lange ervaring en op een breed vertrouwd netwerk van co-makers in en buiten de vastgoedwereld. Door samenwerking neemt de innovatiekracht toe. 

Mens staat centraal

Betrekt potentiele gebruikers bij de planontwikkeling waardoor er draagvlak en maatwerk ontstaat met als resultaat toekomstbestendig vastgoed met meerwaarde. Dit proces is gebaseerd op het CPO- principe. 

Inspirerend en vernieuwend

Legt nieuwe verbindingen in het maatschappelijk werkveld en regisseert Publiek Private Samenwerking (PPS), ketennetwerken. Dit inspirerende proces volgens de IPS-methode leidt tot  vernieuwende concepten met als resultaat duurzaam en toekomstbestendig vastgoed. 

Duurzaam en gezond

Is altijd op zoek naar besparingen op de vastgoedexploitatie. Draagt zorg voor duurzame, rendabele  en optimale vastgoedoplossingen.