Personalia
Ing. Bert Pathuis
Minister Cremerstraat 8
9491 TJ Zeijen
Geboren op 4 juli 1961 te Oude Pekela
Gehuwd en twee kinderen
 
 

Bouwkundig ingenieur met stevige bedrijfskundige bagage en veel ervaring in de vastgoedsector. Als vastgoedadviseur, procesbegeleider, innovatief concept- en projectmaker neem ik mijn opdrachtgevers mee in een proces om vernieuwend, toekomstbestendig en duurzaam en circulair te bouwen.  

 

SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST

Ik word ingeschakeld als er behoefte is om de bestaande vastgoedsituatie te optimaliseren, te vernieuwen of om nieuwe woningen of nieuwe woonconcepten te realiseren. De vraag is dan: welke mogelijkheden zijn er, wat gaat dat kosten, is het haalbaar, betaalbaar en wat levert het op en welke route stippel je daarvoor uit. Met mijn creatieve inbreng, ondernemersgeest, expertise en ervaring neem ik mijn opdrachtgevers mee in een procest om toekomstige kansen en mogelijkheden te verkennen om vervolgens vanuit een breder en doelgericht perspectief de ambities vast te stellen en deze tot een haalbaar vastgoed en exploitatieplan te brengen. Zo bouwen we samen aan de toekomst, doorlopen we gezamenlijk het hele bouwproces en maken de ambities waar. 

 

Kennis en ervaring

 • Concept- en planontwikkeling, nieuwe woonzorgprojecten en woonzorgarrangementen.
 • Opstellen van bedrijfsplannen om de haalbaarheid aan te tonen en t.b.v. van financiering. 
 • CPO, procesbegeleider Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 
 • Herbestemming, revitaliseren, transformatie bestaande gebouwen en locaties.
 • Optimaliseren vastgoedportefeuilles, opstellen Strategische vastgoedplannen. 
 • Circulair en duurzaam bouwen, opzetten innovatieve energieconcepten.
 • Toekomstgericht vastgoed ontwikkelen voor specifieke doelgroepen.
 • Samenstellen en werken met multidisciplinaire teams bij projecten en dit als procesbegeleider aansturen.

 

Projecten

 • Transformatie hotel in Sneek naar een nieuwe woonvorm voor 32 bewoners van Talant.
 •  Nieuwbouw woonzorgproject in Wolvega, 36 appartementen.
 • Transformatie voormalig gemeentehuis naar nieuw woonconcept voor senioren in Balk.
 • Vervangende nieuwbouw dagbestedingslocatie Oranjewoud.
 • CPO, ouderinitiatief in Haren.
 • CPO, verplaatsen voetbalveld en nieuwbouw 14 woningen in Zeijen.
 • Strategisch vastgoedplan De Zijlen.
 • Concept- en projectontwikkeling nieuw woonzorgarrangement Huis te Zeijen.
 • Opstellen Woonwensen, Programma van Eisen samen met bewoners van Visio Ruinen. 
 • Renovatie Havezate Echten.
 • Programma van Eisen “Boeiend Wonen”, opgesteld in samenwerking met een groep  ouders, omgekeerde integratie, verantwoorde herstructurering zorgterrein naar een woonwijk in Assen.

 

Overige activiteiten

 • Samenwerking Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden. 
 • Bierbrouwerij Maallust Veenhuizen, medeoprichter, aandeelhouder;
 • Lid kennisnetwerk Drentse en Groningse woningcorporaties; 
 • Lid Raad van Commissarissen Wetland Wonen, tot 2019; 
 • Deelnemer kenniskring AANS, innovatief, circulair en duurzaam bouwen;
 • Lid Raad van Toezicht Zorgbelang Drenthe.

 

Loopbaan

Projectgroep Noord, van Wijnen, projectontwikkelaar; 1985-1990
Starke Diekstra, Draaijer en Partners, Senior consultant Real Estate; 1990 - 1997
ABC Bouwmanagement, oprichter en interim directeur vestiging Noord Nederland; 1997 - 1999
Pathuis en Partners, directeur, eigenaar, partner in maatschappelijk vastgoed. 1999 - heden

 

Opleidingen

HTS Bouwkunde te Groningen, afgestudeerd in 1985
Universiteit Twente (Twente School of Management) – Management voor ingenieurs (1993)
Gustav Käser Training (1995) – teambuilding, management en leiderschap