Partners

Pathuis en Partners werkt samen met:

Het Lectoraat voor duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie

www.stenden.com

Pathuis en Partners is lid van de kenniskring van dit lectoraat op de thema’s wonen, zorg en toerisme en deelnemer aan de multidisciplinaire ketens (MDK). Partnership in dit lectoraat stoelt op: Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, co-makership, kennis delen en verbinden van het onderwijsveld met het MKB. Lector is Ineke Delies.

BANN-GREEN (Bouw Advies Netwerk Noord Nederland)

www.bann-green.nl

Dit is een netwerk van kennisdragers in de bouw, inzake integrale advisering en ondersteuning voor duurzaam bouwen. Pathuis en Partners maakt deel uit van dit netwerk omdat de visie gericht is op toekomst, groen en duurzaam. Partners zijn complementair aan elkaar en hebben te samen een buitengewoon sterke toegevoegde waarde om een duurzame leefomgeving te realiseren.