Nieuws

Geen afbeelding

Multidisciplinair team , hulp bij woonplannen

Is de huidige woning geschikt en hoe willen we wonen als we ouder worden? Deze vragen spelen bij veel mensen en organisaties. Nederland vergrijst. Het aantal ouderen groeit en we worden steeds ouder, we wonen langer zelfstandig en blijven langer zelfredzaam. Daarmee groeit de behoefte aan geschikte woonvormen eventueel met mogelijkheden tot zorg.
Lees verder…

Geen afbeelding

Samenwerking zorgt voor meerwaarde

Sinds 2009 neemt Pathuis en Partners deel aan ‘Het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’ van Ineke Delies.
Lees verder…

Hotel wordt nieuwe woonplek

In Sneek wordt een voormalig hotel getransformeerd naar geschikte huisvesting voor mensen met een verstandelijke beperking. In een zoektocht naar mogelijkheden voor nieuwe huisvesting is dit op ons pad gekomen, aldus Bert Pathuis. In opdracht van Talant is hij op zoek gegaan naar geschikte locaties om nieuwe woonvoorzieningen te realiseren. Het voormalige Stay Okay hotel met 60 kamers en allerlei restauratieve- en facilitaire ruimten stond leeg, gesitueerd op een prachtige locatie in Sneek aan de Houkesloot.
Lees verder…

Samenwerken met Jong Talent

Op dinsdag 6 september 2016 was de aftrap van de samenwerking tussen een groep studenten van Stenden Hogeschool van de opleiding Tourism and Leisure en Pathuis en Partners. Deze studenten doen onderzoeken naar mogelijke herbestemming van de voormalige RK kerk in Veenhuizen.
Lees verder…

Onderzoek naar herbestemming Stad en Esch Zuideinde van start

Midden in de stad Meppel staan, aan het Zuideinde 76 en de Prinses Marijkestraat, twee monumentale schoolgebouwen met daarnaast een sportterrein. Sebastiaan Dam, huisarts in Meppel, Henk Keur van Keur Vastgoed, Jan de Boer van De Boer management + beheer en Bert Pathuis van Pathuis en Partners hebben een onderzoek opgestart voor het herbestemmen van deze locatie. De initiatiefnemers zijn van mening dat door een koppeling tussen wonen, zorg, dienstverlening, hotel en cultuur een goede invulling gegeven kan worden voor deze locatie.
Lees verder…

Geen afbeelding

Pathuis en Partners in BIZZvisie

Met alle grilligheden van externe factoren is het zaak koers te houden op een bestendige toekomst, maatschappelijk verantwoord ondernemen. De leden van BIZZvisie hebben veel ervaring in het publieke en private domein. Samen vormen zij een multidisciplinair team. Ze verschaffen een integraal advies voor een gezonde bedrijfsvoering naar de toekomst, concrete handvatten waarmee een organisatie aan de slag kan.
Lees verder…

Geen afbeelding

Pathuis deelt zijn visie

De aangekondigde herstructurering van de zorg is ingezet. Dit veroorzaakt veel onzekerheid bij alle partijen die hiermee direct te maken hebben. Door samen te werken en outside the box te denken biedt het ook kansen de zorg zo in te richten dat naar de toekomst toe deze voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar zal blijven.
Lees verder…

Geen afbeelding

Veel belangstelling voor het wonen op het Erf bij Huis te Zeijen

Het nieuwe wonen is gezond vertoeven in Drenthe, aldus Bert Pathuis, initiatiefnemer. Op donderdag 23 oktober is het plan gepresenteerd om in Zeijen wonen rond het erf te realiseren. De belangstelling was groot. Deze eerste bijeenkomst werd bezocht door 90 belangstellenden. Op het erf “Huis te Zeijen” komen 16 levensloopgeschikte, duurzame woningen, voornamelijk bedoeld voor de doelgroep senioren.
Lees verder…

Investeren in geluk is keihard nodig

De economie stagneert, de woningmarkt zit op slot, en maatschappelijke organisaties als woningbouwcorporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en ook gemeenten staan voor enorme uitdagingen. Wie zorgt er straks voor geluk?
Lees verder…

Koersen op gezond verstand

Onze koning heeft de troonrede voorgelezen en de koers en richting die het Kabinet voor het komende jaar in wil slaan is duidelijk. In het verleden had Nederland economisch de wind in de rug en met de welvaartsgroei konden we ons de stijgende kosten permitteren. De wind is gedraaid, de economische groei stagneert of sterker nog, er is sprake van recessie. We hebben de wind tegen en Het Kabinet trapt uit alle macht op de pedalen om toch vooruit te komen. Het weer is onvoorspelbaar en de wind komt steeds uit andere richtingen. Daarom werkt het Kabinet aan Nederland om haar weerbaar en sterk te maken om in weer en wind toch vooruit te komen. Economisch gezien gloort er een waterig zonnetje aan de horizon. Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën is met vele slagen om de arm voorzichtig optimistisch. Het zal mooi zijn als burgers hier al iets van gaan merken op de korte termijn.Lees verder…

Oudere berichten »